Manuel Mera

UPG, avances e novos retos

Singularidade tamén é o grao de dependencia

Os dereitos democráticos están en xogo

Retorno polémico de Castelao

Desenvolvemento e soberanía

Recoñecer o Estado de Palestina é só algo simbólico

Milei espectáculo e batalla ideolóxica

O soberanismo catalán na encrucillada

A oposición a Milei enche as rúas

Xogar co emocional ou debate de proxectos

A revolución dos caraveis: exército e povo toman as rúas e o poder

A auto-organización a nivel nacional é fundamental

Inmigración: integrar e regular

Discurso de guerra e reaxuste a todos os niveis

A forza está no povo (organizado e con proxecto de seu)

Gaza, a negociación é a única solución (con futuro)

O valor de coñecer o pasado

Marzo do 72, a loita que a ditadura non gañou

Macron xogando aos vaqueiros

De triunfos e derrotas, e avance do BNG