Faite Asinante de Nós Diario

Faite Asinante de Nós Diario

Faite asinante de Nos diario


Nós Diario xa logrou o mínimo de 3.000 subscricións para facer viábel o proxecto dun xornal en galego que comezará a saída regular o 2 de xaneiro de 2020. Mais precisamos aumentar o número de asinantes para ofrecer a mellor calidade xornalística posíbel tanto en papel como na rede.


Si, quero subscribirme a Nos Diario durante un ano, de martes a sábado (258 números), recibindo o suplemento de fin de semana Sermos Galiza conxuntamente coa edición dos sábados e con renovación automática até novo aviso por (marca a túa opción). 32 páxinas de información de martes, mércores, xoves e venres e 64 páxinas os sábados ao incluírmos o suplemento semanal Sermos Galiza:


 

Diario en papel mais acceso ao diario dixitalizado na nube:

 
 

 

Ou acceso ao diario dixitalizado na nube:

 
 

* O primeiro cargo antes da saída pasarase a comezos de decembro de 2019. 

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de Datos de Carácter Persoal, damos conta de que ao remitirnos este formulario, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Sermos Galiza S.A. Así mesmo, as persoas interesadas poderán solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo electrónico a [email protected] ou unha carta a Sermos Galiza SA, Avenida de Lugo 2A, Entresollado A, 15702, Compostela.

 

  • Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
  • Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento.
  • Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, até a cancelación por parte do titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.
  • Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: [email protected]

 

Para máis información consulte a nosa política de privacidade

 

Faite Asinante de Nós Diario

Faite Asinante de Nós Diario

Máis