María Reimóndez

As fontes

O consumo da dor allea

Hello!

Espolio

As mulleres de Pandiam Theru

O sinal do fogar

Falar e facer

Economías de plantación

Nacérennos

Seres vivos

O clima non cambia

Entender

Excelencia

'Miss Docet' sitúase entre o cabaré e o teatro documento. (Foto: Andrés Seara)
star
Teatro: 'Miss Docet', de Compañía Eléctrica

Esperanza esnaquizada

A obra instálase na alusión, no humor e no sobreentendido, mantendo a idea de que o teatro non é un museo onde se colgan as personaxes para ser contempladas, senón un foro onde se reencarnan para discutir co público as ideas que nos afectan no día a día.

Corpos desbotables

Educación dixital

A resignación

Violencia sobre violencia

A anécdota

Con_sentimento