María Reimóndez

O ollo que nos mira

Espellos rurais

Teña o meu fol fariña

Recoñecer o dano

Manobras de distracción

O paso dos anos

Indefensión das partes

Negar, no canto de facer

Non sexas esa persoa

Antes e despois

En alianza coas forestas e as ribeiras

Intervención de María Reimóndez na Homenaxe aos Mártires de Sobredo, en Tui (Baixo Miño) o 27 de novembro de 2022

 

A orquestra do Titanic

A dificultade da memoria

Responsabilidade institucional

A dilución

Combate!

Escollas

Unha vez máis

Catorce anos de traballo

As fontes