sábado 16/10/21
A opinión de
Miguel Anxo Bastos Boubeta

Miguel Anxo Bastos Boubeta

Profesor de Ciencias Políticas da USC e doutor en Ciencias Económicas

Galeguismo e gastronomía

Os míticos debates entre piñeiristas e upegallos , hoxe vistos coa nostalxia de non ter debates desa altura no nacionalismo galego, e...

En defensa da historia

As nacións modernas adoitan fundarse nunha serie de trazos obxectivos que a diferencian do resto dos pobos e que serven para establecer...

Encol da monarquía

Pasado o día da Patria, sempre me veñen as ensoñacións do que tería sido a nosa terra de teren pervivido o vello Reino da Galiza e...

Eleccións e organización de partidos

Cando analizamos os resultados electorais o primeiro que adoita chamar a atención é o ideario dos partidos políticos. As súas posturas a...

Contra as centrais de compras

Afrustrada creación dunha axencia centralizada de saúde pública e calidade asistencial, encargada de comprar de forma centralizada os...

Galiza, Galiza, Galiza

Nos ambientes politizados galegos dáse unha curiosa asociación de ideas segundo a cal canto máis de esquerda se é, máis nacionalista...

Sobre a nacionalización de empresas

A crise industrial en sectores como o do aluminio ou a xeneración eléctrica a base de carbón reviviu o vello debate sobre a intervención...

En defensa do diñeiro en efectivo

O diñeiro é un ben co que os seres humanos modernos temos unhas relacións moi complexas e contraditorias. Forma parte íntima das nosas...

Sobre golpes, Marlaska e a Garda Civil

Os problemas que está a ter o ministro do interior, Grande-Marlaska, cos nomeamentos e ceses da dirección da Garda Civil están a ser...

Sobre a nacionalización de Alcoa

Odesgraciado pero non imprevisto feche parcial da empresa Alcoa con todas as súas consecuencias para os seus traballadores e para a...

A vinganza da reforma laboral

Os vellos administrativistas gostaban de falar da vinganza das provincias. Os proxectos de reforma ou supresión das deputacións ou...

Sobre o xacobismo da esquerda

O sábado pasado Francisco Rodríguez publicou neste xornal un excelente artigo sobre a deriva xacobina da esquerda española actualmente...

A redención das provincias

As medidas de desescalamento do confinamento voltaron a pór no debate político as provincias como unidade administrativa. O libro de...

En defensa da distribución

Hai sectores na vida económica que contan desde sempre con mala imaxe e outros que pola contra parecen estar dotados por nacemento de...

Campo e cidade

Os vellos manuais de ciencia política que se usaban nos cursos introdutorios da carreira distinguían, seguindo a Stein Rokkan, as...

Coñecemento tácito

Leo nun traballo que o Véneto está a sufrir moito menos que outras zonas do norte de Italia como a Lombardía porque o seu gobernador...

Sobre os expertos

Leo estes días que o presidente do goberno toma decisións sobre o confinamento tras escoitar os expertos. Escoito membros do goberno...

Fráxil e antifraxil

A pandemia fixo que un dos ensaios de Nassim Taleb, O cisne negro, acadase grande popularidade. Neste libro o seu autor argumenta contra...

Sobre o feche total

Leo nalgúns medios madrileños a petición dun feche total da actividade para tentar cortar a pandemia. Xa no seu momento optamos por...

O coronavirus do centralismo

A pandemia que nos afecta non só esperta debates sobre sanidade ou epidemioloxía, senón tamén debates políticos sobre a xestión dos...

Galiza e o AVE

Na Galiza o camiño de ferro tivo dende sempre moi boa sona entre nós, como ben amosa o poema que Curros Enríquez dedicou a súa tardía...

A lóxica bíblica do Goberno español

Noutros tempos era moi común tirar conclusións políticas das Sagradas Escrituras. Teóricos como o francés Bossuet escribiron libros...

Brexit: O Reino Unido volta a Europa

Os chamados europeístas láianse da consumación definitiva do Brexit. A verdade é que tardou e até o final estívose tentando reverter o...

En defensa do cupo galego

Din que o vello libertario norteamericano Murray Rothbard afirmou unha vez que a maior achega na historia da teoría política hispana foi...