Opinións de Xosé Alfredo Pereira Martínez

Xosé Alfredo Pereira Martínez

Lei de ordenación do litoral: os montes veciñais non existen

Vén de rematar a consulta pública do anteproxecto da lei de ordenación do litoral elaborado pola Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Como fica claro no texto do anteproxecto, para a súa elaboración, non foron consultados representantes das comunidades de montes, a pesar de que no…