Opinións de Manuel Vilar

Manuel Vilar

Turistas nunha paisaxe sen memoria

Nun traballo o antropólogo francés Marc Augé escribe que os turistas acostuman visitar os países dos que os inmigrantes se ven obrigados a irse. Non vou negar que o turismo é unha das primeiras actividades económicas do mundo, xerando postos de traballo a persoas que serven a outras persoas que se…