Millán Fernández

Mes de Milei

Experimentos

Laboratorios

Armas ucraínas

'Proxys' no Esequibo?

Villepin

Réquiem por NAFO

Flaxelos

O virus

Rethink

Exterminar

Fuck the EU

Nakba 2.0

Hipócritas!

Erguer o polgar?

Coellos e xeopolítica

Fallos en Matrix

Lamentacións

Excepcionalismo

Idealismo wilsoniano