Opinións de Fundación Rosalía de Castro - Anxo Angueira

Fundación Rosalía de Castro - Anxo Angueira

Ría de Padrón

A recente polémica sobre a denominación da Ría de Ribadeo puxo de manifesto que as cuestións onomásticas poden chegar a converterse en cuestións políticas, ou viceversa, aínda que sexa ás veces cun cativo perfil. Iso si, a unidade lingüística e cultural que hai a unha e outra banda do Eo non a vai…