Teresa Barro

Electricidade

Hai que aprender a loitar

Cambio climático e doutrinamento

Rosalía e o sentimento

Democracia

A influencia de Ramón Piñeiro

Xustiza e liberdade

O uso do medo

Onde debe estar a capital?

Meirás

O rei emérito

Desherdar os fillos

Ten futuro o galego?

Saúde ou diñeiro?

Por que Galiza non adianta como debía?

Política democrática

Será compatíbel a inviolabilidade coa democracia?

Por que morreu a aldea galega

Para que son os estudos?

Despois do virus