domingo 05/12/21

extra

Oficinas-trabajo
TRABALLO

As horas roubadas

Son horas roubadas. Ao traballador ou traballadora que as ten que facer e non se lle remuneran, á caixa común da Seguridade Social, ás persoas no paro ás que se lles furta emprego cubríndoo a base…