Opinións de Rubén C. Lois González

Rubén C. Lois González

Lula, consenso

Adoito falar e escribir moito sobre Brasil, porque despois de decenas de viaxes á República Federativa, das teses dirixidas alí e das persoas amigas que teño, é o meu segundo país identitario despois de Galiza. Antes, nos 1990, fora Francia, onde en boa medida me formei academicamente,…