venres 18/06/21

Fundación Francisco Franco

Foto principal. Toma simbólica das Torres de Meirás por membros do BNG
MEMORIA E HISTORIA

O verán de Meirás

Catorce meses despois de que no Parlamento de Galiza se emitira unha declaración institucional de condena do franquismo na que se animaba a “proseguir coas accións dirixidas a…