Opinións de Salvador Soutullo Carolo

Salvador Soutullo Carolo

40 anos despois, 40 deputados

Tras a aprobación do Estatuto de Autonomía, en xaneiro do 1982, foi elixido presidente da Xunta Xerardo Fernández Albor, de Alianza Popular (AP), que a presidiu durante dúas lexislaturas (1982-1987). No ano 1987 Fernando González Laxe, do Grupo Socialista, presentou unha moción de censura…