luns 26/07/21

medio ambiente

A esquerda imaxe de Turismo da Galiza, a dereita follas de acivro. (Foto: Turismo da Galiza / jacilluch)
SOCIAL
Pozo Azul no río do Conho ('conho', en portugués, é un penedo redondo illado no medio do río).
SOCIAL
agro
SOCIAL
Unha cotorra arxentina (Myiopsitta monachus) levando un anaco de silveira
para facer o niño.
SOCIAL