María Reimóndez

No presente

Estar en minoría

Ferramentas e alianzas

Parte da paisaxe

A montaña de grans de área

Contra a estatística

Tocar a fractura

A lingua materna?

Un país meirande

Contra a desesperanza

Aquí, alí, agora!

O peso dos papeis

A política

O aparente e o importante

Inverter o ciclo

Ameazas ficticias e reais

O refuxio

O traballo, o descanso

Espírito deportivo?

Unha pequena foto