Opinións de Manuel Monge

Manuel Monge

Os Borbóns perden distinción

A “Ciudad Infantil Príncipe Felipe” de Pontevedra foi inaugurada na ditadura polos reis de España Juan Carlos e Sofía o 26 de xullo de 1976, antes das primeiras eleccións democráticas de 15 de xuño de 1977. Posteriormente transfórmase no complexo Príncipe Felipe e dentro del están o Centro de…