Opinións de Pepe Sacau

Pepe Sacau

Novo escenario para a frota tradicional

O pasado mes de xullo creouse por fin o Censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos, como unha sección do Censo do Patrimonio Cultural de Galicia, inaugurado con 23 barcos e engrosado dous meses máis tarde con outros 27, que suman en total medio cento de barcos, representantes…