mércores 22.01.2020

Galiza lidera a taxa de temporalidade laboral en Europa

Un de cada catro traballadores galegos ten un contrato temporal, dez puntos por riba da media europea.

Galiza lidera a taxa de temporalidade laboral en Europa

Galiza está na cabeza dos países con maior taxa de temporalidade de toda a Unión Europea, é dicir, cunha maior porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados. Mentres a media europea era en 2014 do 14% (de cada 100 traballadores, 14 en contrato de caráter temporal), en Galiza era do 23,5%, dez puntos máis. Unha porcentaxe, ademais, que non para de medrar. Ese 23,5 por cento é case 1 punto máis que no exercicio anterior (2013). No informe do IV trimestre da EPA, esa taxa en Galiza sitúase xa nun 25,5%, dous puntos máis que en 2014. A temporalidade en Galiza supera a de países golpeados fortemente pola crise, como Portugal (21,5%) ou Grecia (11,7%).

A taxa de temporalidade miden a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados

Só Polonia, cun 28,4%, ten unha temporalidade laboral máis alta que Galiza. Superamos o resto de estados e países da UE. A temporalidade atinxe xa pautas máis que preocupantes no noso país. Un recente estudo sobre o mercado de traballo galego indicaba que no pasado mes de setembro dos 83.000 contratos de traballo subscritos máis de 25.000 eran por menos de 7 días e 9.300 de entre unha semana e un mes. Só 280 eran por máis dun ano.

En Galiza hai, a 31 de decembro de 2015, un total de 812.300 asalariados, dos cales 207.100 teñen contrato temporal por 605.000 con contrato indefinido.

comentarios