Fundación Araguaney

Fotograma de 'Los sonámbulos' (Foto: F. Araguaney).
CULTURA

O cinema latinoamericano recupera a súa Mostra en Compostela

Esta edición traerá tres películas e dous documentais de Chile, Arxentina, Brasil, Bolivia e México.