Opinións de Iria Veiga

Iria Veiga

Enfermidades raras

O 29 de febreiro é un día raro, así que é moi acaído que dende 2008 se empregue para concienciar sobre as enfermidades raras, aquelas doenzas que afectan a menos de cinco de cada 10.000 persoas. Isto supón menos do 0,05 da poboación en Europa, aínda que noutros países descríbense con outras…