Opinións de Xosé Lois García

Xosé Lois García

Arxentina, dóenos

Argentina es uno de esos enfermos graves que ni se mueren ni se curan y cuestan un dineral a la familia. Nicolás Guillén Arxentina doe. Dóenos! Os galegos non podemos sentirnos insensíbeis e indiferentes ante tanto desorde que predomina nese país, a cuxa capital chamámoslle a quinta…