sábado 29/01/22
A opinión de
Antón Masa

Antón Masa

Presidente da Asociación pola Defensa da Ría

A forza da mobilización social

O luns tivo lugar unha vitoria da sociedade civil fronte á política privatizadora do PP, unha vitoria que non por parcial deixa de ter unha enorme importancia. A decisión xudicial de decretar a suspensión cautelar do proceso de privatización de seis hospitais públicos na Comunidade de Madrid, desestimando todos os recursos do goberno rexional e das empresas adxudicatarias, ten moito que ver coa loita desenvolvida pola sociedade madrileña que, cos sectores profesionais da asistencia sanitaria á cabeza, vén esixindo na rúa –e con masivas mobilizacións- o mantemento dunha sanidade pública, gratuíta e de calidade.

Galiza tínguese de negro once anos despois

Hoxe é un día triste, un día triste para a Democracia con maiúsculas! A burla negra que maxinamos fuxida para sempre das nosas vidas, volta das mans da inxusta decisión xudicial que entende –once anos despois- que non houbo responsábeis da maior catástrofe ecolóxica que ten sufrido a nosa terra. Semella que a Xustiza, como daquela os gobernos da Xunta e do estado, anda máis á deriva que andou o Prestige hai once anos pola incompetencia dos que tiñan a obriga de defender o mar, a costa, as praias e a saúde e os postos de traballo dos homes e mulleres do mar.

Resposta ao presidente de Ence

Descoñecemos en que parte de Pontevedra vive o Sr. Arregui para non percibir as que chama eufemisticamente “pequenas incidencias olorosas”, uns persistentes cheiros que calquera en Pontevedra e comarca recoñece e padece a cotío e que o presidente de ENCE, nun exercicio de cinismo, prepotencia e falta de respecto pola cidadanía, pretende desligar da empresa pasteira cando afirma que “hai que ver quen crea eses cheiros”. 

A APDR síntese reforzada polas denuncias públicas de ENCE

Resulta certamente patética a denuncia pública realizada pola empresa ENCE pola suposta presenza irregular das pancartas anti-ENCE penduradas pola nosa Asociación; patética polo pueril da protesta, que deixa ver o dano que lle fai á ilegal empresa pasteira a nosa posición firme na defensa do dereito da cidadanía a ver a Ría libre de empresas contaminantes e libre tamén de freos a un modelo de desenvolvemento económico quen de crear postos de traballo de calidade e que nos anima a seguir nesta liña. Dóelles, por exemplo, ver a presenza da nosa propaganda –e a boa acollida entre a cidadanía- nunha etapa da volta ciclista na que, por certo, o patrocinio de ENCE pasou absolutamente desapercibido

Carta aberta ao director de Ence-Pontevedra

Sr. Casal:

Recollen os medios de comunicación do pasado día 8 unhas declaracións súas coas que pretende descualificar os datos feitos públicos nun comunicado da Asociación Pola Defensa da Ría da que son presidente. Di Vde., Sr. Casal, que “pretendemos generar sospechas” sobre ENCE e mesmo que falseamos a realidade cando denunciamos –con datos oficiais na man- que a Xunta de Galicia ten realizado unha única “Dilixencia de Inspección” no ano 2012 (o día 29 de novembro) dos vertidos de ENCE á Ría e que nesa mostra (analizada pola empresa Labaqua S.A.) obsérvase a presenza de contaminación microbiolóxica; atrévese a afirmar Vde. que non existen tales datos cando abonda con botar unha ollada aos resultados ofrecidos pola citada empresa no seu informe Nº 1145186 emitido o día 7 de decembro de 2012 para comprobar este particular.