Virxilio da Silva

Th Guit Kune Do no Festival de Jazz e Blues de Pontevedra, o pasado 21 de xullo.
star
Música

A guitarra como protagonista

The Guit Kune Do ofreceu unha panorámica moi esclarecedora dos camiños que o jazz foi tomando nas pasadas décadas, desde a fusión dos anos 70 até a hibridación á que asistimos nos últimos anos, pasando por experimentacións electrónicas moi ligadas á improvisación libre que sucedeu ao free jazz