Opinións de Miguel Anxo Fernán Vello

Miguel Anxo Fernán Vello

Notas ao vivo: A Galiza baleira (80)

Pódese falar, aquí e agora, de deserto demográfico? A realidade é a seguinte: 575 parroquias teñen 10 ou menos habitantes e 1.401 teñen menos de 20. É dicir, practicamente o 48% do territorio galego sofre un avanzado despoboamento, o que se traduce tamén en “desertización” crecente: cando a…