Opinións de Xaime Estévez

Xaime Estévez

Un día para a música tradicional

Galicia ten como un dos seus distintivos máis fortes a supervivencia da cultura tradicional nos sinais de identidade do seu pobo, de xeito particular a música e a danza tradicionais seguen tendo representación en todos e cada un dos concellos do país e na maioría das parroquias e lugares. Ben é…