augas

Depuradora de Ferrol (Foto: Remunicipalizar Ferrol),
POLÍTICA

A depuración e abastecemento da auga, un dereito da cidadanía galega en disputa

A auga é un ben escaso, e vai selo aínda máis no futuro. Tamén é un dereito. A súa depuración pivota en perto de 150 estacións. Delas, 119 están xestionadas polos concellos e 28 directamente pola Xunta da Galiza a pedimento dos municipios. O servizo afronta non poucos problemas.