Opinións de Xoán Antón Pérez-Lema

Xoán Antón Pérez-Lema

Os prexuízos do centralismo

Calquera observador imparcial da realidade histórica e actual do Estado español conviría na súa pluralidade, cando non heteroxeneidade, tanto no que atinxe á súa xeografía, psicoloxía colectiva, clima e alicerces económicos como no que se refire á súa fasquia pluricultural e plurilingüística.…