domingo 24/01/21

Aseos e despachos: zonas de illamento para maiores sospeitosas de ter Covid en centros de día do Consorcio

Denúnciao a CIG, que xa puco as feitos en coñecemento de Inspección

Imaxe do aseo remitida pola CIG.
Imaxe do aseo remitida pola CIG.
comentarios