A Fiscalía pide case cinco anos de cadea para Carlo Ancelotti por defraudar máis dun millón de euros a Facenda

A suposta fraude do adestrador do Real Madrid tería lugar nos exercicios fiscais de 2014 e 2015.
O adestrador do Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: AFP7 / Europa Press).
photo_camera O adestrador do Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: AFP7 / Europa Press).

A Fiscalía de Madrid solicita catro anos e nove meses de prisión para o adestrador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, por defraudar supostamente ao erario público 1.062.079 euros nos exercicios fiscais de 2014 (386.361 euros) e 2015 (675.718 euros), informou a institución.

O representante do Ministerio Público impútalle dous delitos contra a Facenda Pública, xa que a pesar de que el mesmo afirmou a súa condición de residente no Estado español a efectos fiscais e de que reflectiu que o seu domicilio estaba en Madrid, só consignou nas súas declaracións da renda as retribucións de traballo persoal percibidas do Real Madrid e omitiu o rendemento correspondente á explotación dos seus dereitos de imaxe que cedera a outras entidades.

O escrito de acusación sostén que Ancelotti asinou o 4 de xullo de 2013 un contrato de traballo como adestrador do Real Madrid para o período comprendido entre o 5 de xullo de 2013 e o 30 de xuño de 2016 "especificándose na súa remuneración para ese período, ademais duns rendemento de traballo, uns rendementos derivados da cesión dos dereitos de imaxe ao club".

É máis, precisa que desde o mes de xullo de 2013 o acusado pasou a traballar e residir no Estado español, fixando como o seu domicilio e residencia habitual un inmóbel sito nunha céntrica praza de Madrid. Con todo, cando o técnico cesou de forma "anticipada" a súa relación co Real Madrid o 25 de maio de 2015, tivo a vivenda arrendada até outubro dese ano polo que durante 2015 o Estado español "foi o seu centro principal de relacións persoais e intereses económicos".

Eludir a tributación

A Fiscalía subliña que "co fin de eludir a tributación polos rendementos dos devanditos dereitos de imaxe", tanto os recibidos polo Real Madrid como doutras marcas por eventos varios, o técnico acudiu a un "complexo" e "confuso" armazón de fideicomisos e sociedades interpostas para canalizar a cobranza dos dereitos de imaxe.

Así, "simulou" a cesión dos seus dereitos de imaxe a entidades "carentes de actividade real" e de capacidade de explotación que estaban domiciliadas fóra do Estado español, "perseguindo así a opacidade para a Facenda Pública española e a ocultación do beneficiario real dos rendementos procedentes dos seus dereitos de imaxe, de maneira que nin el mesmo nin ningunha das devanditas sociedades tivesen que tributar polas cuantiosas cantidades percibidas".

Ancelotti, segundo a Fiscalía, asinou o 1 de xullo de 2013 un contrato privado no que cedía os seus dereitos de imaxe á entidade Vapia Limited por un período de dez anos e un prezo de 25 millóns de euros. Un día máis tarde a entidade nomeou como o seu apoderado ao técnico do Real Madrid "outorgándolle os máximos poderes de actuación para xestionar os seus dereitos de imaxe".

Máis tarde, nunha data sen especificar, formalizouse un anexo ao acordo que modificaba o seu prazo de duración, reducíndoo a tres anos, e o prezo de compravenda dos dereitos de imaxe, rebaixándoo a un millón de euros. O 4 de xullo de 2013, de forma "paralela" á súa firma como adestrador do Real Madrid, outorgouse ao acusado un contrato privado co club no que cedía 50% dos seus dereitos de imaxe á entidade deportiva entre o 5 de xullo de 2013 e o 30 de xuño de 2016. O outro 50% tíñao unha sociedade "innominada" e "non determinada" que actuou en nome e representación do adestrador italiano. Esta sociedade resultou ser Vapia LLP, domiciliada en Londres (Reino Unido), e non Vapia Limited, unha sociedade constituída en Illas Virxes, unha circunstancia que non se comunicou ao Real Madrid até un ano despois.

Sen dereitos de imaxe

"Desta forma o acusado valeuse da sociedade Vapia LLP para que esta se presentase formalmente ante o Real Madrid como titular dos dereitos de imaxe a pesar de que nin sequera os tiña formalmente atribuídos, xa que o contrato de cesión referido do 1 de xullo de 2013 era con Vapia Limited", engade o escrito.

Ancelotti, segundo a Fiscalía, presentou en prazo as súas declaracións autoliquidatorias correspondentes ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), nas que afirmaba a súa condición de residente no Estado español e onde reflectía como domicilio un inmóbel sito nunha céntrica praza de Madrid, mais só consignou as retribucións de traballo persoal percibidas do Real Madrid.

Con todo, "omitiu todo rendemento correspondente á explotación dos seus dereitos de imaxe chegando desta forma a declaracións con cotas negativas" cun saldo negativo de 39.575 euros no exercicio de 2014 e de 529.076 no de 2015, cantidades que lle foron devoltas pola Axencia Tributaria en ambos os casos.

A Fiscalía precisa que os rendementos derivados da cesión dos dereitos de imaxe supuxeron uns ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014 e 2.959.768 en 2015 sen que Ancelotti ou as outras dúas entidades tributasen por estas cantidades. Mais é que, ademais, o técnico tamén omitiu nas súas declaracións a titularidade en propiedade de dous bens inmóbeis sitos no estranxeiro. Tras realizar os axustes correspondentes, a Facenda española calculou o prexuízo sufrido, atendendo a rendas e ingresos omitidos e devolucións obtidas, en 1.062.079 euros (386.361 no exercicio 2014 e 675.718 no exercicio 2015).

Comentarios