Mabel Rivera

Mabel Rivera.
star
Entrevistas

Mabel Rivera: "A idade é outro conflito que hai que visibilizar, é outro teito de cristal"

Mabel Rivera (Ferrol, 1952) forma parte da xeración que ergueu o sistema teatral, o noso audiovisual e a profesionalización da cultura. É unha pioneira e coñece ben o sentido contraditorio dos legados. Ao cabo, abrir camiños é pelexar para que outros transiten por eles, pero sen que sigan necesariamente os teus pasos. Por iso, Rivera asegura que pode chegar un punto en que "ser pioneira case é ser obsoleta". Malia esa concesión fronte á voracidade do tempo, a actriz segue a traballar sen perder de vista que a idade non é unha barreira infranqueábel, senón só outra fronteira que traspasar.