Felisa Águeda García

Carta aberta aos Sres. Presidentes da Xunta, Movistar e Abanca