Academia Galega de Teatro

Francisco Oti, Eduardo Alonso, Xavier Estévez e Xosé Barato nun debate.
star
CULTURA

O teatro galego loita pola estabilidade

As I Xornadas organizadas pola Academia Galega de Teatro no Pazo de Mariñán abordaron a "consistencia e solidez do sistema teatral galego, as dificultades e carencias na programación dos espazos dedicados a exhibición, os problemas para organizar a itinerancia dos espectáculos ou o estado actual das redes e circuítos de distribución". Os resultados distan moito de seren optimistas, malia que tamén se propuxeron alternativas para enderezar o rumbo.