Rodrigo Varela
Rodrigo Varela
Opinión

Outra maneira de vivir

In Memoriam Arcadi Oliveres Cando non era unha relixión institucionalizada, senón apenas o soño de vida dun puñado de mulleres e homes, as primitivas comunidades cristiás espertaban unha estraña atracción entre as xentes que as contemplaban dende fóra. Púñano todo en común, atendían ás máis…