Opinións de Xelís de Toro

Xelís de Toro

Zona de fugas

No libro Zona a defender: a esperanza indócil Manuel Rivas comeza cun manifesto chamando a salvar espazos para que o capitalismo impaciente non os poida colonizar, penetrar, apoderarse deles. É un manifesto que afirma que si é posible, que si é posible nomear o que acontece arredor de nós a…