Opinións de Miguel Mato Fondo

Miguel Mato Fondo

Lino Braxe

Onte chamou Xoán Costa para pedirme que escrebera unha lembranza, algo, sobre Lino Braxe. Pouco tempo antes, a penas un par de horas, soubera do seu falecemento. Nos últimos anos tiven pouca relación con el. A penas o vin, cadramos nalgunha ocasión. A vida levounos por outros camiños, e…