Opinións de Xosé Manuel Sánchez Rei

Xosé Manuel Sánchez Rei

O portugués, a lingua que esqueceu o seu pasado

Durante o verán de 2019 concedín especial atención a unha temática que sempre me resultou atraente no meu percurso investigador, cal é a linguaxe popular e dialectal das rexións portuguesas máis setentrionais e as súas equivalencias cos falares galegos, nomeadamente en épocas en que a influencia…