Opinións de Marisa Vidal Collazo

Marisa Vidal Collazo

Teoloxía feminista. Azos para o empoderamento

A finais do século XIX, en Estado Unidos, 26 mulleres sufraxistas, encabezadas por Elizabeth Cady Stanton e Lucrecia Mott, cuestionaron a negación dos dereitos das mulleres usando a Biblia como ferramenta. Nacen así os dous volumes da Biblia das mulleres (1895 e 1898), nos que seleccionan e…