luns 01/03/21
A opinión de
Xesús Veiga
Xesús Veiga Economista

Pegadas imborrábeis

A indignación que percorreu o corpo social galego nos días seguintes ao inesquecíbel 13 de Novembro de 2002 reapareceu once anos despois por mor da sentenza ditada pola Audiencia Provincial coruñesa.

Desexábel e posíbel

Nun artigo recente sobre as vindeiras eleccións ao Parlamento europeo, Carlos Aymerich expoñía as razóns favorábeis á conformación dunha “ candidatura galega construída arredor dun programa de mínimos, nacionalista e de esquerda, aberta a todos e todas as persoas e organizacións que o asuman”.Lamentabelmente, existen moitos indicios que permiten pensar na inviabilidade de semellante obxectivo.

A utilización da violencia

O recente estoupido dun artefacto no edificio do concello de Beade, certifica a existencia de persoas que, no noso País, utilizan a violencia como ferramenta de acción política.Con independencia da consideración xurídica que podan ter estes actos (autorías individuais ou organizadas, infraccións penais hipoteticamente aplicábeis e procedementos formais requiridos) resulta evidente que estamos ante unhas prácticas que pretenden chamar a atención da sociedade e dos poderes públicos mediante unha serie de atentados dirixidos a determinadas empresas, institucións, partidos políticos e sindicatos.

A pelota de NCG no tellado de Feijoo

As traxectorias das vellas Caixagalicia e Caixanova e do actual Novagaliciabanco foron un bo test para medir o comportamento dos mais relevantes representantes dos poderes económico e político.

Os mercados non teñen memoria

O día 30 de Outubro de 1987 aparecía publicado en EL PAIS un artigo –“A loucura de 1929 repítese”- do economista John Kenneth Galbraith para comentar o derrube que se tiña rexistrado naqueles semanas no mercado de Wall Street.

Dimitir non é un nome ruso

Dúas recentes sentenzas xudiciais permiten incorporar mais elementos de análise para o debate aberto sobre a corrupción política na Galiza e no Estado.O Tribunal Supremo ratificou a absolución ditada pola Audiencia de Ourense a respeito da actuación seguida –no chamado caso paneis- por tres cargos do BNG no goberno da cidade e o mesmo tribunal acordou que Xosé Blanco non incorreu en prácticas delitivas no denominado caso Campión.A partir de ambas realidades xurídicas, reavívase o debate dos últimos meses:debe postularse a dimisión daquel dirixente político que resulte imputado nunha instrución xudicial ou é mais congruente agardar polo resultado final do veredicto?Os defensores desta última opción –maioritariamente ubicados nos ámbitos do PP e do PSOE- utilizarán as sentenzas referidas para confirmar a pertinencia das súas teses.Poren, existen argumentos para seguir mantendo a comenencia de abandonar os postos -nos parlamentos, nos gobernos, nas deputacións ou nos concellos- cando se formaliza unha acusación por parte dun xuíz instrutor.

“Mateina porque era miña”

A concentración de varias mortes de mulleres nas últimas semanas ten colocado no centro da atención mediática a persistencia do grave problema da violencia de xénero.

Despois de varios anos de vixencia dunha nova normativa xurídica sobre esta materia, existe unha desacougante sensación de impotencia que debería provocar unha dupla reacción:maior reflexión sobre o tratamento desta lacra social e un renovado compromiso de todos os sectores que non aceitamos convivir resignadamente coas intolerábeis estatísticas de vítimas causadas por semellante violencia.

A radiografía do CIS

Os datos facilitados polo CIS confirman a tese de que a contundencia do trunfo electoral do PP tivo moito que ver coa debilidade notábel do PSdG e do BNG.O feito de que Feijoo non sexa quen de aprobar na valoración da súa figura política a poucos días da consecución dunha maioría absoluta de escanos na Cámara do Hórreo (e, por suposto, antes de que se coñecesen as fotos da súa relación con Marcial Dorado) certifica a cativa brillantez da súa vitoria.É verdade que o PP segue mantendo unha fortaleza indiscutíbel, manifestada na carencia de transvases minimamente significativos dos seus votantes cara outras forzas políticas (un 91,5% mantivo o mesmo comportamento electoral a pesar de todo o sucedido entre ambas convocatorias).

A derradeira oportunidade

Nestas semanas estamos vendo o que sucede con Pescanova e con Barreras:no diagnóstico explicativo das dificultades polas que atravesan estas empresas ocupa un lugar destacado a dependencia financeira contraída coas institucións que dirixían Méndez e Gayoso. A toma da maioría do capital de Barreras por Pemex sinala o camiño do futuro probábel de Pescanova: un cambio na propiedade da multinacional que desprace definitivamente o centro de decisión que ate agora se atopaba en territorio galego.

A besta negra

A publicación das fotos de Núñez Feijoo con Marcial Dorado, realizadas no ano 1995, provocaron unha evidente...

O dilema

Cando nos vindeiros anos alguén escreba a historia do BNG atopará un contraste sorprendente:entre a Asemblea de Amio e a que agora estamos celebrando tiveron lugar dous dos acontecementos mais relevantes de toda a historia da organización (as escisións e o pésimo resultado electoral do pasado mes de Outubro) e sen embargo non aparecen practicamente tratados no Informe de xestión e no relatorio desta Asemblea Nacional.

Os camiños da unidade

Como ocorre noutros ámbitos da vida social e privada, a unidade do nacionalismo galego valorase mais cando xa non existe.E, como tamén sucede en moitas ocasións, non se lle prestou a debida atención cando era unha vizosa realidade.

Predicar e dar trigo

Coñeceuse publicamente a celebración dunha Conferencia Política por parte da UPG o día 19 de Xaneiro para debater e tomar decisións a respecto da situación que está atravesando o BNG.Non pretendo discutir o dereito que ten este partido político ou calquera outra organización a celebrar as xuntas que considere necesarias sobre as temáticas que teñan a ben seleccionar.

Insultar a intelixencia

  Non fai falta posuír moita creatividade imaxinativa para realizar unha elemental simulación mental do que debeu ocorrer hai poucos días nos despachos oficiais.Preparando o documento orzamentario para o 2013, a conselleira de Facenda trasládalle ao presidente da Xunta unha das consecuencias derivadas da ditadura do déficit que preside a lóxica dos xestores de San Caetano.

A realidade e as ideas

Hai unhas semanas, nesta mesma páxina de SERMOS, Manuel Mera considerou necesario e oportuno rebater a resumida avaliación que realicei a respeito da situación na que se atopa o BNG.

A encrucillada do BNG

O pasado 21 de Outubro o BNG sufriu un castigo nas urnas que ninguén fora capaz de prognosticar na dimensión concreta que rexistrou.A perda de mais do 40% dos apoios recibidos no ano 2009 obriga a facer unha reflexión que, ademais da necesaria fonduraanalítica, teña as doses suficientes de audacia no momento de formular e aplicar os cambios políticos, organizativos e persoais que resulten pertinentes.

O que se xoga o 21 de outubro

De todos os datos que proporcionará o reconto do 21-O, haberá dous especialmente relevantes: o resultado que obteña o PP e a cifra de apoios que reciba o BNG.No primeiro caso está en xogo, obviamente, a propia continuidade do actual goberno da Xunta e, tamén, a consistencia das políticas que está a desenvolver o executivo presidido por Mariano Rajoy.