Enquisa

Quen cres que ten que pagar ao profesorado de Relixión?

O Tribunal Supremo (TS) unificou doutrina e estabeleceu que as profesoras e os profesores de relixión deben ter contrato indefinido. Como o resto do profesorado, o salario das e dos docentes de Relixión son asumidos pola Administración educativa, é dicir, polas comunidades autónomas, no caso galego a Consellaría de Educación. Mais quen elixe o profesorado é a propia Igrexa. Non hai exames nin oposicións.

3.51 %
96.49 %
comentarios