sábado 31/10/20

Denuncian a inmobilización "arbitraria" por Medio Rural dunha explotación gandeira

As decisións froito do control sanitario das explotacións gandeiras galegas por parte de Medio Rural non teñen fácil explicación nalgunhas circunstancias. É o caso dunha granxa de Narón que leva seis meses paralizada por unha actuación realizada hai seis meses e que agora vén de denunciar o Sindicato Labrego Galego diante da Valedora do Pobo por entender que non ten xustificación e prexudica á familia propietaria.  
Cebadeiro inmobilizado (Nós Diario)
Cebadeiro inmobilizado (Nós Diario)

Unha explotación gandeira familiar de Narón leva seis meses paralizada por Medio Rural e sen posibilidade de retomar a súa actividade económica da que dependen para obter ingresos no fogar. O Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncia que a situación acontece "por mor dunha máis que reprobábel falta de transparencia administrativa" que non se resolve e foi a razón de pedir, esta mesma semana, a actuación da Valedora do Pobo.

María Jesús Otero, titular de dúas explotacións de vacún de carne en Narón, desenvolve o seu traballo nunha granxa de reprodutoras, na parroquia de San Xiao, na que cría as vacas nutrices; e un cebadeiro para os xatos na parroquia de Castro, a tres quilómetros da primeira. Argemiro Montero, membro da unidade familiar, explica a Nós Diario que a explotación gandeira fai un saneamento o 7 de xaneiro de 2020 sen que se detecten problemas sanitarios. A principios de marzo mercan unha vaca en Cantabria que se mantén illada do resto da explotación.

Ese mesmo mes s servizos veterinarios oficiais realizan unha proba de intradermotuberculinización simple, dando positivo e ordenándose o seu sacrificio. A partir dese momento as decisións do director xeral de Gandería resultan "incomprensíbeis" para a familia ao ordenarse o sacrificio do resto de gando "que estaba en boas condicións" e o baleirado da explotación a partir do 9 de xuño. No expediente de baleirado, após facer unha analítica, non se certifica o resultado de que estaban enfermas sinalando que serían "posíbeis positivos", adoptando logo a medida extrema de paralizar toda a explotación.

"Creo que lles fastidiou recoñecer que mataron catro vacas moi boas e que estaban ben, mesmo unha a piques de parir, un desastre", explica Montero que non entende como "paralelamente bloquean o cebadeiro sen dar máis motivos que apuntar ao caso da vaca sacrificada". Este gandeiro asegura que a oficina comarcal agraria de Ferrol, da que depende a explotación "funciona dunha maneira moi particular".

Recursos e petición á Valedora do Pobo

Desde o SLG presentan recurso de alzada contra o baleirado sanitario, recórrese a resolución mediante recurso de alzada polas numerosas carencias no proceso: a vaca que deu positivo non tivera contacto coas outras e as análises ante-mortem eran insuficientes. A día de hoxe, tres meses despois de presentar o recurso, a Consellaría de Medio Rural segue sen resolver.

"Consideramos excesiva a corentena que se lle impuxo a esta explotación e pensamos que é curioso que se inmobilice un cebadoiro que non ten conexión co resto da granxa", explica a Nós Diario Xosé Pérez, avogado do sindicato. A resposta ás demandas da explotación de levantar a inmobilización por parte da Consellaría, segundo explican desde o SLG, foron que perduraban as causas que motivaron a medida. 

Caso particular e posíbel indemnización

Nos anos que leva traballando este avogado non lembra unha inmobilización por motivos de tuberculose dun animal que perdure tanto tempo como está a acontecer con esta explotación de Narón. "As perdas que se provocan son moi grandes por non poder meter nin sacar animais a non ser que vaian ao matadoiro", explica, "tería que haber unha xustificación que explicara a medida, caso contrario rozaría o arbitrario", engade.

Sen contar a falta de ingresos durante todo este tempo, desde a granxa estiman que as perdas a día de hoxe serían de entre 5.000 e 10.000 euros. Pérez estima que podería haber indemnizacións por responsabilidade patrimonial da administración, ademais de polo sacrificio dos animais, se Medio Rural non demostra a proporcionalidade.

comentarios