Roxelio Groba

Roxelio Groba.
star
Música

Toureiro en Suecia

A obra de Groba, que podería adscribirse a unha certa forma de neoclasicismo, é unha manifestación de como unha parte da cultura galega necesitou reelaborar a tradición para darlle continuidade a unha modernización iniciada na primeira metade do século XX.