Opinión

Citas médicas con retraso

Opinión

Citas médicas con retraso

Se hoxe pido unha cita de medicina de familia, tería que agardar 11 días para ser atendido por teléfono. Para receitas, 7 días. Unha espera longa, mesmo en tempos de pandemia.

Trátase dun servizo básico. Para pagalo retráese da nómina bruta un 28,30% (23,6% empresa máis 4,7% empregado). Quer dicir que dun soldo bruto anual de 14.000 euros en 14 pagas, o custo da protección social, ou continxencias comúns, ascendería a 3.303,96 euros aoano. Unha boa suma á que se engade a que custea as continxencias profesionais e os tributos que, vía orzamentaria, afortalan o sistema.

O esforzo paga a pena pois, xunto coa Educación, que avoga na igual formación de todos, investir na Sanidade Pública é a mellor garantía fronte á enfermidade, a invalidez ou a vellez.

Se a cita fose para especialista, malia que a estatística oficial nun área como a de Vigo fala de 41 días, en servizos ordinarios como Dixestivo, Traumatoloxía ou Rehabilitación o retraso pode superar os 6 meses. Unha demora esaxerada.

Para facer unha queixa ante tal prexuízo para o paciente, cómpre ter diante varias normas, en particular o Decreto 105/2017, de 28 setembro, en relación coa Lei 23/2013, de 9 decembro, sobre prazos máximos de acceso ás prestacións e garantías nos procesos patolóxicos que nela se relacionan. 

Pode usarse a aplicación telemática Queres, ir ao centro de saúde ou acudir á Inspección médica. De vir denegada, cabe recorrer á Xerencia de Xestión Integrada da Área Sanitaria ou á Delegación de Sanidade.

Con moita probabilidade a resposta vai ser que se observaron os parámetros fixados e que unha cita médica, ou a contestación á queixa, non ten carácter de acto ou resolución administrativa (Art. 19 do RD 951/2005, de 29 xullo) e que, por tanto, non caben máis recursos. Aínda así, pódese tentar o de alzada ante o Conselleiro de Sanidade. O máis seguro é que a cita acabe sen moverse.

Cabe finalmente buscar amparo na Xustiza? Convén ter presente, por exemplo, a Sentenza 2/2017 do 11/01/2017 do Xulgado CA1 de Vigo que, como causa de inadmisión, sinala que unha cita médica non é susceptíbel de impugnación conforme o art. 116 LPAC, pois a petición non acada substantividade de reclamación administrativa para acodir en amparo xudicial.

En resumo, deixando a salvo a vía dos danos e prexuízos, a acreditar, ante as citas con demora non hai mecanismos abondo de control alleos ao órgano que as establece.

As atribucións do Sergas van a máis. Os deberes dos pacientes tamén. Sirva de exemplo a Lei 8/2021, de 25 de febreiro. Non sucede o mesmo coa dotación de normas efectivas de protección do dereito a unha atención efectiva e sen demora.

Tempo hai que os sanitarios veñen denunciando a grave deterioración da Sanidade pública. Talvez presentar queixas ante grandes retrasos non dea suficiente resultado, pero é vital deixar constancia para impulsar un cambio de modelo que incorpore máis medios.

Apoia Nós Diario

Se estás lendo de balde este xornal é grazas ás máis de 3.000 persoas subscritoras. A información independente ten un prezo. Apoia un xornalismo galego e sustentábel subscribíndote a Nós Diario ou facéndote mecenas.

comentarios