Opinións de Luís Bará Torres

Luís Bará Torres

A batalla polo vento

As palabras non son inocentes. A transición enerxética e a transformación dixital son termos ambivalentes, e poden servir para unha cousa e a contraria. Os mesmos poderes económicos que levaron o mundo ao precipicio (do que non saímos), queren presentarse como salvadores da humanidade. Poñen o…