Opinións de Belén Bermejo

Belén Bermejo

A propósito do Plan de Reactivación dos Sectores Cultural e Turístico desde a perspectiva das artes escénicas e musicais

Velaquí a miña análise e valoración crítica do Plan de Reactivación presentado recentemente pola Consellería de Cultura. A miña valoración é negativa. O plan non axudará a reactivar un sector, o da cultura, que padece eivas estruturais que sairán reforzadas. Unha declaración de intencións sen…