sábado 06.06.2020
A opinión de
Iolanda Teixeiro Rei
Iolanda Teixeiro Rei Pedagoga Social. Profesora de Tai Chi e Chi Kung en Ferrol

Rosalía e o caldo das pobres

Cara Rosalía:  Escrévoche estas letras sen vírgulas, na túa-nosa lingua namentres os xornais...

A cultura da dominación

Estou nun café do meu barrio de Catabois en Ferrol, este misterioso domingo, a un tempo solloso e xélido, matinando na...

No Día da Patria: arredismo

Ese nacionalismo de mínimos na Galiza. Ese nacionalismo de franquicia que afunde as súas raizames sob unha mesa de...

Empresarios con futuro

Eu ainda non atinxo a ver por que non somos todos emprendedores ou incluso empresarios. Endexamais foi tan doado! O único...

Ferrol e o calote da auga

O anterior alcalde de Ferrol, o popular Rey Varela  (en cuxo governo tivo lugar a crise da auga con incumprimento da...

Mares e patamares

Perdemos os patamares e o mar. Nos bairros os campos abertos, sen aramios, onde os nenos e mozos xuntaban a leña e os trastos...

Auga roubada e cazadores de Pokemon

Ferrol é unha cidade sen fontes no máis amplo sentido. Cando eu era nena, a auga fluía por todos os recunchos....

Patria e Matria, Galiza

Patria e Matria, Galiza. Emporio de esqueletes a repovoar camposantos. O vento, silandeiro, pasa. O vento que palpuxa aldeas esquecidas...

Carral: dos mártires ao pan

Ai abril, abril de lume e ferro, o mes das revolucións, a dos cravos dos irmaos de alén-miño e a de aquén, a...

Feijoes verdes planos cortados

Feijoes verdes planos cortados,  Sliced flat green beans  para os galegos progres ou Judías verdes planas troceadas...

Contra vento e marea

Sofremos un outono de seca ainda que a algúns, a aqueles que gostan das murchas chairas e morren por unha cadeira escaneada

Espellando Galiza

Disque onde hoxe alumea o facho de Breogán, na torre de Hércules houvo un grande espello dende o que Ith albisco a verde Erín