secadoiros

Os secadoiros de congro de Muxía

A burocracia non entende de sinais de identidade