Francisco Carballo

O xornalista Xan Carballa.
star
Libros

Francisco Carballo, humanismo e entrega ao país

Carballo foi, sen lugar a dúbidas, unha das cabezas mellor amobladas e máis lúcidas da Galiza das últimas décadas. Pero foi tamén un exemplo luminoso de humanismo, de paixón polo país, de xenerosidade e de entrega sen límites á causa galega.