Opinións de Antón Baamonde

Antón Baamonde

Máis aló do 24 de maio

  No ano político en curso, o vector máis incerto é decidir que vaia a suceder con Cataluña. Entendo que, dado que a sentencia do TC de 2010 rompeu de feito o pacto Cataluña-España –a última versión dese pacto fora o Estatut…