A xustiza europea resolve que un traballador temporal ten dereito ás mesmas indemnizacións por accidente que un fixo

A lexislación estatal española prevé para os traballadores cedidos por ETT unha indemnización por incapacidade permanente total por accidente laboral de 10.500 euros segundo o Convenio colectivo das empresas de traballo temporal; mentres que a indemnización pola mesma situación recollida no Convenio colectivo do sector do transporte elévase a 60.101 euros.
Durante o ano 2021, 53 persoas traballadoras morreron por accidente laboral na Galiza (Foto: Europa Press).
photo_camera Durante o ano 2021, 53 persoas traballadoras morreron por accidente laboral na Galiza (Foto: Europa Press).

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) ditou esta quinta feira que o traballador contratado a través dunha Empresa de Traballo Temporal (ETT) ten dereito a unha indemnización por accidente laboral que provoca incapacidade permanente igual á prevista para os empregados contratados directamente pola empresa usuaria.

O pronunciamento do alto tribunal europeo responde a unha cuestión prexudicial remitida polo Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco respecto do caso dun traballador cedido por unha ETT a Serveo Servizos (antes Ferrovial Servizos) para aclarar o importe da indemnización que debe concederse ao empregado que sufriu un accidente de traballo nese período que lle causou incapacidade permanente e levou á extinción da súa relación laboral.

A lexislación estatal prevé para os traballadores cedidos por ETT unha indemnización por incapacidade permanente total por accidente laboral de 10.500 euros segundo o Convenio colectivo das empresas de traballo temporal; mentres que a indemnización pola mesma situación recollida no Convenio colectivo do sector do transporte elévase a 60.101 euros.

O traballador, a quen se abonou a indemnización correspondente a empregado temporal, defende que ten dereito á compensación maior e reclama a diferenza porque considera que está comprendida no concepto de "condicións esenciais de traballo e emprego" recollidas na Directiva sobre traballo a través de ETT.

Sentenza

Na súa sentenza, o Tribunal con sede en Luxemburgo deixa claro que o principio de igualdade de trato estabelecido na directiva asegura que os traballadores cedidos durante unha misión nunha empresa usuaria deben gozar de condicións "polo menos iguais" ás que lle corresponderían se foses contratados directamente por esa empresa para o mesmo posto.

O tribunal vasco apunta que a interpretación do Tribunal Supremo da normativa española é que os traballadores de ETT só teñen dereito á indemnización prevista polo Convenio de empresas de traballo temporal, pero o TXUE apunta que, aínda que os Estados membro poden prever excepcións baixo determinadas condicións precisas ao principio de igualdade de trato, neste caso non observa aplíquese algunha desas excepcións.

Deste modo, aclara a sentenza, para que poida estabelecerse unha excepción ao principio de igualdade de trato consagrado na Directiva mediante o Convenio colectivo de empresas de traballo temporal sería necesario que devandito Convenio colectivo permitise garantir ao traballador esa protección global concedéndolle vantaxes compensatorias polo que respecta ás condicións esenciais de traballo e de emprego que permitan contrarrestar os efectos da diferenza de trato que sofre.

Comentarios